Институт за Интегрисану безбедност Заштита Превентива, Нови Сад је под покровитељством МУП-а као и стручном подршком Сектора за ванредне ситуације организовао информативни семинар под називом Заштита и спасавање у Републици Србији.

Ступањем на снагу Закона о ванредним ситуацијама као и осталих подзаконским аката, створили су се услови да се отпочне са припремама како субјеката који имају обавезу израде Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и Планова заштита и спасавања у ванредним ситуацијама, Планова заштите од удеса, тако и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у Републици Србији а на основу Одлуке Владе Републике Србије а која је у складу са Законом о ванредним ситуацијама.

Циљна група семинара су била предузећа која имају обавезу израде Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа, Планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Планови заштите од удеса, представници предузећа која у свом раду користе опасне материје, представници-корисници објеката угрожених са аспекта терористичких активности, овлашћена и оспособљена правна лица за заштиту и спасавање у Републици Србији.

Циљ семинара је упознавања одређених субјеката, одговорних лица, овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у републици Србији са законом и подзаконским актима које су у обавези да примене у својим предузећима, компанијама, органима државне управе и локалним самоуправама.

Семинар је одржан у Београду, 13. септембра 2013. године и на семинару је учествовао представник Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука.