Обавјештавају се учесници семинара “Опасне хемикалије и производи“, 14. децембар 2012. године, који је одржан у складу са Законом о хемикалијама и Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија, да имају обавезу провјере знање, и да ће се иста одржати 31. јануара и 01. фебруара 2013. године. Провјера знања ће бити организована према распореду у прилогу, у просторијама Института заштите, екологије и информатике, Видовданска 43, Бања Лука.

Зависно да ли су лица пријављена као савјетници за хемикалије, одговорна лица или радници, провјера знања ће бити прилагођена наведеном. Провјера знања се обавља писменим путем и без накнаде.

Наглашавамо да на полагању-провјери знања могу приступити искључиво полазници наведеног семинара (савјетници за хемикалије, одговорна лица за биоциде и радници), односно лица наведена у списку.

Прилог: провјера знања за 31. јануар 2013. године.

Прилог: провјера знања за 01. фебруар 2013. године.