Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске је донијело Правилник о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/13), којим је промијењен начин едукације у области хемикалија у Републици Српској.

У вези наведеног Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука, као овлашћена институција од стране Министарства здравља и социјалне заштите организује други циклус полагања за савјетника за хемикалије. Напомињемо да је по наведеном Правилнику наведено увјерење за савјетника за хемикалије трајно, а не као до сада шест мјесеци.

Овом приликом поново подсјећамо заинтересована лица да ће полагање бити организовано 16.12.2013. године у просторијама Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука.

За све информације у вези накнаде трошкова, материјала за полагање и других питања можете се обратити на телефон 051/218-318 или путем ел. поште ekoinstitut@inecco.net. Још једном подсјећамо да у вези са чланом 32. став 2. савјетник за хемикалије који је до ступања на снагу правилника редовно похађао семинаре/обуку и који овлашћеном лицу достави најмање четири увјерења издата у складу са ранијим правилницима добија увјерење за савјетника за хемикалије, неограниченог рока трајања.