НУ “ИНСТИТУТ ЗАШТИТЕ, ЕКОЛОГИЈЕ И ИНФОРМАТИКЕ,  НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ИНСТИТУТ“, БАЊА ЛУКА


Logo B

НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

са међународним учешћем

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ИЗМЕЂУ НАУКЕ И ПРАКСЕ – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ 

БАЊА ЛУКА, 13. ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

 

ПОКРОВИТЕЉ 

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ТЕМА И ЦИЉ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Опредјељење организатора за научно-стручну конференцију са темом Заштита животне средине између науке и праксе – стање и перспективе је реална потреба афирмације научних сазнања и практичних, домаћих и свјетских, искустава у заштити животне и радне средине, с основним циљем ефикаснијег дјеловања у смањењу негативног еколошког отиска нашег доба.  

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

А. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

Заштита водних ресурса, земљишта, ваздуха, биодиверзитета

Управљање отпадом и рециклажна индустрија

Бука и зрачење у животној средини

Заштита животне средине и здравље становништва

Стратешка процјена утицаја на животну средину

Екоремедијација и опоравак оштећених екосистема

Еколошки менаџмент (законодавство, економија и стандарди)

Хемикалије и REACH

Обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност-могућности и ограничења

Енергетска ефикасност за одрживу обнову и изградњу насеља

Енергетска ефикасност у стратегији прилагођавања и ублажавања климатских промјена

Еколошка едукација, информисање и партиципација јавности

Еколошка етика

Еко туризам као значајан привредни ресурс за одрживи развој

– Савремене технологије у заштити животне средине

Б. ЗАШТИТА И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

Значај превенције у заштити и здрављу на раду

Улога науке, технологије и иновација у заштити радника

Опасне материје у радној средини

Законска регулатива у области заштите и здравља на раду

Процјена ризика на радном мјесту и радној средини

Оспособљавање радника за самосталан и безбједан рад

Медицински, социолошки и психолошки аспекти заштите и здравља на раду

В. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА 

Опасности и мјере заштите од пожара и експлозија

Концепт израде планова заштите од пожара

Заштита у процесу превоза опасних материја

Заштита од пожара шумских екосистема

Пожари у индустрији и грађевинарству и мјере заштите

Значај оспособљавања, информисања и изградње свијести у области заштите од пожара

Образовање у заштити од пожара и експлозија

ПОЗИВ ЗА ПИСАЊЕ РАДОВА

Позивамо научне и стручне раднике да својим саопштењима o досадашњим научним истраживањима и практичним дјеловањима допринесу повећању нивоа сазнања и размјени искустава из наведених тематских области.

Рад научно-стручне конференције ће се одвијати путем:

пленарних предавања,

усмених саопштења и

постер презентација.

Коначну класификацију приспјелих радова извршиће научно-стручни одбор конференције.

Званични језици су српски, енглески, као и други језици из региона.

ВАЖНИ ДАТУМИ

  • 30.09.2013. године-пријава учешћа са сажетком.
  • 04.10.2013. године-обавјештење о прихватању сажетака
  • 04.11.2013. године-достављање комплетних радова
  • 15.11.2013. године-обавјештење о прихватању радова.
  • 13.12.2013. године-КОНФЕРЕНЦИЈА

Сви прихваћени радови, у свему урађени према приложеном упутству, биће публиковани на језицима аутора у зборнику радова, који ће бити представљен на конференцији.

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ

Пријава рада треба да садржи: наслов рада, аутора и установе, сажетак на српском или језику аутора и резиме на енглеском језику, обима до 250 ријечи и кључне ријечи.

Пријава се врши на линку РЕГИСТРАЦИЈА.

 КОТИЗАЦИЈА

Котизација за учеснике износи 200,00 КМ, односно 100,00 € по раду, са урачунатим ПДВ-ом.

Котизацију је потребно уплатити најкасније до 20.11.2013. године на жиро рачун Института заштите, екологије и информатике:

Домаћи аутори (КМ): 5620990000088958 НЛБ Развојна банка, Бања Лука

Инострани аутори (€): ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ.

Котизација обухвата: 

учешће на конференцији,

зборник радова,

заједнички ручак,

освјежење у паузама и

пропагандни материјал.

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РАДОВА И ПРИПРЕМУ ПОСТЕРА

Упутство за писање радова можете преузети на линку УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РАДОВА-ЋИРИЛИЦА, UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA-LATINICA.

Примјер за писање радова можете преузети на линку ПРИМЈЕР ЗА ПИСАЊЕ РАДОВА-ЋИРИЛИЦА, PRIMJER ZA PISANJE RADOVA-LATINICA. 

Упутство за припрему постера можете преузети на линку УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ПОСТЕРА-ЋИРИЛИЦА, UPUTSTVO ZA PRIPREMU POSTERA-LATINICA. 

 ПОЗИВ ЗА СПОНЗОРСТВО И ДОНАТОРСТВО

Организатор позива заинтересоване пословне субјекте да се јаве ради договора око спонзорства конференције. Међусобне обавезе спонзора и организатора регулисаће се уговором.

Постоји могућност презентације производа и услуга, као и коришћење изложбеног простора.

Пријава за спонзорство/донаторство коју је потребно доставити на факс или на адресу Института најкасније до почетка конференције, треба да садржи: назив фирме, адресу, особу за контакт, телефон, факс, ел. пошту и wеб сајт, уз назнаку да ли фирма учествује као спонзор или донатор, те приједлог учешћа (презентације производа и услуга и/или коришћење изложбеног простора).

НАКНАДНА ОБАВЈЕШТЕЊА

Накнадна обавјештења о конференцији биће благовремено постављена на званичну Wеб страницу Института, односно Конференције.

 КОНТАКТ АДРЕСА

НУ “ИНСТИТУТ ЗАШТИТЕ, ЕКОЛОГИЈЕ И ИНФОРМАТИКЕ“, БАЊА ЛУКА

Видовданска 43, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

Тел. +387 51 218 299, Факс. +387 51 218 322

 E-mail: ekoinstitut@inecco.net

www.institutzei.net