Истраживачки центар за Токсична једињења у животној средини (Research Centre for Toxic Compounds in the Environment (RECETOX)), Масарик Универзитет, Чешка Република, заједно са Секретеријатом Стокхолмске конвенције и Министарством животне средине Чешке Републике, организовао је девету љетну школу о токсичним једињењима у животној средини од 24-29. јуна 2013. године.

recetox 2

recetox 1

Главне теме о којима се расправљало су загађивачи у животној средини, извори, трансформација, преношење на велике удаљености, узорковање, аналитичке методе, токсични и екотоксични ефекти на живи свијет, биотестови и биомониторинг, процјена ризика, анализа података и моделовање укључујући ГИС.

Представник Института заштите, екологије и информатике имао је прилику да посети овај истраживачки центар, са којим је Институт успоставио сарадњу у области истраживања у животној средини и у кооперацији је објављен већи број научних радова у престижним часописима.

Боравак представника Института је финансиран од стране Министарства животне средине Чешке Републике.