Обавјештавају се учесници семинара “Опасне хемикалије и производи“, 29. јуни 2012. године, који у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09) и Правилником о условима и начину стицања и провјере знања о заштити од опасних хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, број 08/11 и 13/12) имају обавезу провјере знање, односно, именована су за Савјетника за хемикалије у својим предузећима, да ће се други термин за провјеру знања одржати 03. септембра 2012. године, у просторијама Института заштите, екологије и информатике, Видовданска 43, Бања Лука. Провјера знања обавља се писменим путем и за провјеру знања се не плаћа накнада.

Наглашавамо да се неће организовати накнадни термин, те позивамо све полазнике семинара да дођу наведеног термина на провјеру знања.

Наглашавамо да на полагању-провјери знања могу приступити искључиво полазници наведеног семинара, односно лица наведена у списку. 

Списак и термини за полагање-одговорна лица за 03.09.2012. године.