У Бањој Луци је 29. јуна 2012. године завршен семинар “Опасне хемикалије и производи“, у организацији НУ Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт Бања Лука. Семинар организован у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске а у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09).

Семинар је одржан у Влади Републике Српске, Трг Републике Српске 1, Бања Лука, у Конференцијској сали.

На семинару је присуствовало преко 150 учесника, из бројних предузећа, установа и општина у Републици Српској.

 

    IMG1                                     IMG3

    IMG4                                     IMG5

 

Теме које су обрађене на семинару су:

  • Опасне хемикалије-акутна токсичност и прва помоћ, прим. мр фарм. Радојка Малбашић, сц. фарм. легислатива, фармаекономија, фармаекологија
  • Биолошка ефикасност и означавање биоцидног производа, мр фарм. Џејна Милаковић-Рамадани, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске
  • Услови за обављање дјелатности производње, промета и коришћења хемикалија и биоцида, Нина Пајовић, дипл. инж. тех., Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске
  • Ограничења и забране производње, стављања у промет коришћења хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину, доц. др Предраг Илић, Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука
  • Казнене одредбе прописане Законом о хемикалијама и Законом о биоцидима (правно, физичко и одговорно лице), Томислав Илић, дипл. правник, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске
  • Дезинфекција воде биоцидним проиизводима на бази хлора, прим. мр фарм. Радојка Малбашић, сц. фарм. легислатива, фармаекономија, фармаекологија
  • Заштита и здравље на раду при раду са опасним хемикалијама, Слободан Шумоња, дипл. инж. знр, Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука

Поред осталог, једна од кључних и првенствено у љетњем периоду актуелна тема која је била обрађена на семинару је проблематика базена и водовода, те дезинфекција воде хемикалијама, односно биоцидним производима на бази хлора, те акутна токсичност опасних хемикалија из ове групе и заштита на раду при раду са наведеним хемикалијама.

Семинар је био намијењен правним и физичким лицима (савјетницима за хемикалије (одговорним лицима) и радницима) која се баве увозом, производњом, прометом и складиштењем опасних хемикалија и производа која их садрже (биоциди и пестициди), инспекцијским органима, здравственим радницима, првенствено медицини рада, радницима министарстава, института, завода, здравствено-санитарним инспекторима, еколошким и пољопривредним инспекторима, референтима за заштиту животне средине, заштиту на раду и заштиту од пожара, одговорним лицима у правним лицима која се баве медицинском дјелатношћу, производњом, прометом, коришћењем и складиштењем опасних хемикалија, користе хемикалије и биоциде, одговорним лицима у водоводима, базенима и другим заинтересованим.

И у будућности ће Институт наставити са едукацијом савјетника за хемикалије и радника у правним лицима, те је у плану организација новог семинара у децембру 2012. године.