СЕМИНАР

ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ И ПРОИЗВОДИ

29. јуни (петак) 2012. године

ПРОГРАМ РАДА

09.00 Регистрација учесника 

10.00

Опасне хемикалије-акутна токсичност и прва помоћ

Прим. мр фарм. Радојка Малбашић, сц. фарм. легислатива, фармаекономија, фармаекологија

10.30 

Биолошка ефикасност и означавање биоцидног производа 

Мр фарм. Џејна Милаковић-Рамадани, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске 

11.00-11.30       Кафе пауза

11.30 

Услови за обављање дјелатности производње, промета и коришћења хемикалија и биоцида

Нина Пајовић, дипл. инж. тех., Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске

11.50 

Ограничења и забране производње, стављања у промет коришћења хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину

Доц. др Предраг Илић, Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука 

12.20 

Казнене одредбе прописане Законом о хемикалијама и Законом о биоцидима (правно, физичко и одговорно лице)

Томислав Илић, дипл. правник, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске

12.40-13.20      Кафе пауза

13.20

Дезинфекција воде биоцидним проиизводима на бази хлора

Прим. мр фарм. Радојка Малбашић, сц. фарм. легислатива, фармаекономија, фармаекологија

13.50 

Заштита и здравље на раду при раду са опасним хемикалијама

Слободан Шумоња, дипл. инж. знр, Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука 

14.20 ДИСКУСИЈА

14.50 ЗАВРШЕТАК СЕМИНАРА

15.30                   РУЧАК