Поштовани,

Обавјештавамо вас да НУ Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт Бања Лука у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске а у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09) организује семинар/савјетовање:

ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ И ПРОИЗВОДИ

29. јуни 2012. године у 10 часова

(9 часова-регистрација)

Влада Републике Српске, Трг Републике Српске 1, Бања Лука, Конференцијска сала

Циљ семинара је упознавање са законским прописима из области опасних хемикалија и производа (биоциди и пестициди), заштитом од штетног дјеловања хемикалија, те стицање знања о заштити од опасних хемикалија за раднике запослене у правном и физичком лицу која се баве производњом и прометом опасних хемикалија, биоцида и средстава за заштиту биља која садрже опасне хемикалије, као и обавезама правних субјеката које су предмет инспекцијских органа и сл.

Поред осталог, једна од кључних и првенствено у љетњем периоду актуелна тема која ће бити обрађена на семинару је проблематика базена и водовода, те дезинфекција воде хемикалијама, односно биоцидним производима на бази хлора, те акутна токсичност опасних хемикалија из ове групе и заштита на раду при раду са наведеним хемикалијама. 

Семинар је намијењен правним и физичким лицима (савјетницима за хемикалије (одговорним лицима) и радницима) која се баве увозом, производњом, прометом и складиштењем опасних хемикалија и производа која их садрже (биоциди и пестициди), инспекцијским органима, здравственим радницима, првенствено медицини рада, радницима министарстава, института, завода, здравствено-санитарним инспекторима, еколошким и пољопривредним инспекторима, референтима за заштиту животне средине, заштиту на раду и заштиту од пожара, одговорним лицима у правним лицима која се баве медицинском дјелатношћу, производњом, прометом, коришћењем и складиштењем опасних хемикалија, користе хемикалије и биоциде, одговорним лицима у водоводима, базенима и другим заинтересованим.

На семинару учествује преко 150 учесника из Републике Српске.

Овом приликом вас позивамо да информишете јавност о наведеном и напомињемо да ће се разговарати о проблемима у вези управљања опасним хемикалија (биоцидима, пестицидима и др).

Срдачан поздрав.