ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука у сриједу 21.09.2022. године отвара лабораторију за воде, земљиште и отпад Института за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука.

Уједно ће се организовати и експертски семинар за лабораторијског особље. Наведено се организује у оквиру пројекта Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“ (енг. Upgrading of the waste management public service capacities in cross border regionсе)“, а реализује у оквиру Инструмената за претприступну помоћ (ИПА програма) прекограничне сарадње Републике Србије (АП Војводина) и Републике Српске, БиХ.

Наведени пројекат је одобрен 29.12.2020. године у склопу Cross-border Programme Serbia-Bosnia and Herzegovina 2014-2020 (2nd Call for Proposals). У склопу пројекта је и опремање лабораторије Института за чврсти отпад и отпадне воде, укључујући и анализе земљишта (Equipping public laboratory for solid waste and wastewater analyses). Опрема ће омогућити анализу великог броја параметара у отпаду, земљишту, отпадним водама и ваздуху.

Наведеним пројектом ће се успоставити прва јавна лабораторија у Републици Српској, али и БиХ за чврсти отпад, воде и земљиште. Вриједност опреме, возила и потрошног материјала износи око 200.000,00 евра, а Институт је уложио додатна средства у припрему објекта и куповину опреме.

Догађају ће присуствовати представници релевантних институција, министри, помоћници министара и савјетници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Министарства за пољопривреде, шумарства и водoпривреде, Министарствa за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, партнера на реализацији пројектних активности, инспекције надлежне за заштиту животне средине и други гости.