Инвеститор: „Еол Први“ д.о.о. Невесиње планира изградњу вјетропарка на подручју општине Невесиње, инсталисане снаге 51 MW. У вези са наведеним израђена је Студија утицаја на животну средину од стране НУ „Институт заштите, екологије и информатике, научно истраживачки институт“, Бања Лука.

Vjetroelektrana

У Студији утицаја на животну средину за пројекат изградње „Вјетропарк Трусина“ инсталисане снаге 51 MW у општини Невесиње, истакнуто је да се реализацијом предметног пројекта могу обезбиједити потребни услови за заштиту животне средине и да је пројекат својим функционалним и техничким рјешењем безбједан у смислу утицаја на животну средину. Инвеститор је дужан да испоштује све мјере спречавања, смањивања и ублажавања евентуалних негативних штетних утицаја на животну средину, а који су наведени у студији.

Пројекат изградње „Вјетропарк Трусина“ инсталисане снаге 51 MW, административно припада општини Невесиње. Локапија предложеног вјетропарка се налази на планинском гребену Трусина. Будући вјетропарк је удаљен око 15 километара јужно од Невесиња и 2,5 километара сјеверно од Берковића. Укупни производни капацитет „Вјетропарк Трусина“ ће бити 51 MW односно 17 вјетротурбина снаге по 3 MW.

Основни разлог за избор предметне локације су резултати истраживања добијени на основу континуираног мјерења брзине, снаге и правца вјетра које је Инвеститор, “ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. вршио од  децембра 2006. година, на локацији Трусина. Прикупљени су подаци о брзини и учесталости вјетрова, с циљем анализе могућности коришћења истог као обновљивог енергетског ресурса. На основу прикупљених података утврђено је да се на овој локацији може изградити вјетропарк капацитета 51 MW. На основу горе поменутих индикативних података и искустава, стручњаци су предвидјели да се на овој локацији изгради вјетропарк са  17 вјетроелектрана.

Бесплатан увид јавности у захтјев и студију обезбијеђен је у просторијама Општине Невесиње и на сајту Владе Републике Српске.

Јавна расправа одржаће се 24.4.2013. године у сали Скупштине општине Невесиње, са почетком у 12 часова.

Рок за подношење писмених мишљења и примједби о захтјеву и Студији утицаја на животну средину за пројекат изградње „Вјетропарк Трусина“ инсталисане снаге 51 MW у општини Невесиње је 30 дана од дана одржавања јавне расправе.