Институт заштите, екологије и информатике су 06.12.2012. године посјетили представници швајцарске сертификационе куће SGS, Швајцарска и извршена је провjера система квалитета, у складу са стандардом ИСО 9001:2008.  

Контрола сертификације је успјешно завршена, без иједне примједбе и потврђено је да је Институт унаприједио своје пословне процесе са међународно признатим стандардима и потврђен је висок ниво ниво примјене стандарда и  система квалитета рада у Институту.

iso

Овом приликом је потврђено да руководство и сви запослени Института теже сталном побољшању квалитета пружених услуга заинтересованим клијентима, што доприноси обостраном задовољству.

Од 2005. године је у Институту имплементиран Међународни систем квалитета према стандардима ИСО 9001:2000, од стране сертификационе институције SGS из Швајцарске, која годишње врши редовне контроле спровођења ИСО стандарда. 

Прелазак на систем управљања квалитетом по захтјевима стандарда ИСО 9001:2008 током 2011. године представља континуитет овог система, уз стална унапређења, а на добробит корисника услуга Института, као јавне научноистраживачке установе од интереса за Републику Српску. 

Предмет  сертификације Система менаџмента квалитета односи се на:

Развој и израду научноистраживачких пројеката и пружање услуга из области заштите од пожара и експлозија, заштите на раду, заштите у електроенергетици, екологији и заштити животне средине, као и на образовање из области заштите.