Заштита животне средине

21мар 2024

ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука проводи обавезну додатну едукацију/семинар о опасним хемикалијама са радионицом за класификацију хемикалија. Додатна едукација/семинар се проводи у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 21/18), Законом о биоцидима („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09) и Правилником о програму додатне едукације за Савјетника […]

10мар 2024

У оквиру пројекта „Околински прихватљиво управљање постојаним органским загађујућим материјама (POPs) у индустријском сектору и сектору управљања опасним отпадом“, канцеларија UNDP Босна и Херцеговина, уз финансијску подршку Владе Шведске, имплементира активности изградње капацитета за лабораторијски мониторинг дуготрајних органских загађујућих супстанци (POPs и uPOPs). У склопу пројекта, одабране су двије лабораторије (ЈНУ Институт за заштиту и […]

10мар 2024

Одржана је дводневна обука за узорковање емисија диоксина и фурана у ваздух из димњака, што је уједно и задњи дио циклуса обука за јачање капацитета лабораторија које су проведене у оквиру POPs пројекта. Обука је организована у периоду 27-28. 02. 2024. године, а у оквиру UNDP BiH и POPs пројекта. Теоретски дио обуке је одржан […]

02мар 2024

У лабораторији ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука завршена је тродневна обука изградње капацитета за лабораторијски мониторинг дуготрајних органских загађујућих материја, а у оквиру UNDP BiH и POPs пројекта.  Обука је организована у периоду 12-14. 02. 2024. у лабораторији ЈНУ Института за заштиту и екологију Републике Српске у Бањој Луци.Имплементација ове […]

10дец 2023

У оквиру пројекта „Околински прихватљиво управљање постојаним органским загађујућим материјама (POPs) у индустријском сектору и сектору управљања опасним отпадом“, канцеларија UNDP Bosnia and Herzegovina, уз финансијску подршку Владе Шведске, имплементира активности изградње капацитета за лабораторијски мониторинг дуготрајних органских загађујућих супстанци (POPs и uPOPs).  У склопу пројекта, одабране су двије лабораторије (ЈНУ Институт за заштиту и […]

01дец 2023

ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука проводи обавезну додатну едукацију/семинар о опасним хемикалијама. Додатна едукација/семинар се проводи у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 21/18), Законом о биоцидима („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09) и Правилником о програму додатне едукације за Савјетника за хемикалије („Службени гласник Републике Српске“, број 69/18). […]

02јун 2023

ШТА ЈЕ ТО ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА? Према Закону о уређењу простора и грађењу Републике Српске у склопу процедуре издавања грађевинске дозволе, инвеститор за чији пројекат се сматра да има или може имати негативан утицај на животну средину, дужан је претходно прибавити еколошку дозволу. Еколошком дозволом налажу се мјере за спречавање или кад то није изводљиво, смањење […]

02дец 2022
ghs_pictograms1

ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука проводи обавезну додатну едукацију/семинар о опасним хемикалијама. Додатна едукација/семинар се проводи у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 21/18), Законом о биоцидима („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09) и Правилником о програму додатне едукације за Савјетника за хемикалије („Службени гласник Републике Српске“, број 69/18). […]

19сеп 2022

ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука у сриједу 21.09.2022. године отвара лабораторију за воде, земљиште и отпад Института за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука. Уједно ће се организовати и експертски семинар за лабораторијског особље. Наведено се организује у оквиру пројекта „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у […]

31мај 2021

У петак, 28. маja 2021. године, у хотелу „Срем“ у Сремској Митровици, одржана је Отварајућа конференција пројекта „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“, који се реализује у оквиру другог позива Интерег – ИПА програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина. Водећи партнер на пројекту је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту […]