Новости

26мај 2024

Састанак министра за научнотехнолошки развој и високо образовање др Жељка Будимира, директора Института за заштиту и екологију Републике Српске проф. др Предрага Илића, предсједника управног одбора доц. др Драгане Стојисављевић и члана управног одбора проф. др Сузане Готовац Атлагић је одржан 21. 05. 2024. годинине. Реализација научноистраживачких радова, пројеката и студија и унапређење знања о […]

26мај 2024

У оквиру Првог позива за достављање приједлога пројеката Interreg VI-A IPA програма Хрватска – Босна и Херцеговина – Црна Гора 2021-2027, ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске је као партнер учествовао у пројекту AllerShield (Strengthening Crossborder Solutions for Managing Allergenic Plants and Enhancing Climate Resilience), за област прилагођавања климатским промјенама и превенцији ризика […]

26мај 2024
090209-01-australia-fire_big

ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске је као партнер учествовао у припреми транснационалног пројекта „RES2FIRE: Models and Tools for Enhancing the Resistance and the Resilience to Wildfire in Natural Protected Areas and Wildland-Urban Interfaces“ у оквиру Првог позива за достављање приједлога пројеката Interreg IPA Adrion програма. IPA Adrion је европски програм транснационалне сарадње, […]

26мај 2024
uotp1

ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске је као партнер учествовао у припреми прекограничног пројекта „Circle Aware: Driving Awareness and Accelerating the Circular Economy Transition“ у оквиру Првог позива за достављање приједлога пројеката Interreg VI-A IPA програма Хрватска – Босна и Херцеговина – Црна Гора 2021-2027, који је одобрен са још 8 пројеката на […]

21мар 2024

ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука проводи обавезну додатну едукацију/семинар о опасним хемикалијама са радионицом за класификацију хемикалија. Додатна едукација/семинар се проводи у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 21/18), Законом о биоцидима („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09) и Правилником о програму додатне едукације за Савјетника […]

10мар 2024

У оквиру пројекта „Околински прихватљиво управљање постојаним органским загађујућим материјама (POPs) у индустријском сектору и сектору управљања опасним отпадом“, канцеларија UNDP Босна и Херцеговина, уз финансијску подршку Владе Шведске, имплементира активности изградње капацитета за лабораторијски мониторинг дуготрајних органских загађујућих супстанци (POPs и uPOPs). У склопу пројекта, одабране су двије лабораторије (ЈНУ Институт за заштиту и […]

10мар 2024

Одржана је дводневна обука за узорковање емисија диоксина и фурана у ваздух из димњака, што је уједно и задњи дио циклуса обука за јачање капацитета лабораторија које су проведене у оквиру POPs пројекта. Обука је организована у периоду 27-28. 02. 2024. године, а у оквиру UNDP BiH и POPs пројекта. Теоретски дио обуке је одржан […]

02мар 2024

У лабораторији ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука завршена је тродневна обука изградње капацитета за лабораторијски мониторинг дуготрајних органских загађујућих материја, а у оквиру UNDP BiH и POPs пројекта.  Обука је организована у периоду 12-14. 02. 2024. у лабораторији ЈНУ Института за заштиту и екологију Републике Српске у Бањој Луци.Имплементација ове […]

10дец 2023

У оквиру пројекта „Околински прихватљиво управљање постојаним органским загађујућим материјама (POPs) у индустријском сектору и сектору управљања опасним отпадом“, канцеларија UNDP Bosnia and Herzegovina, уз финансијску подршку Владе Шведске, имплементира активности изградње капацитета за лабораторијски мониторинг дуготрајних органских загађујућих супстанци (POPs и uPOPs).  У склопу пројекта, одабране су двије лабораторије (ЈНУ Институт за заштиту и […]

01дец 2023

ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука проводи обавезну додатну едукацију/семинар о опасним хемикалијама. Додатна едукација/семинар се проводи у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 21/18), Законом о биоцидима („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09) и Правилником о програму додатне едукације за Савјетника за хемикалије („Службени гласник Републике Српске“, број 69/18). […]