Заштита од пожара и елементарних непогода

08јун 2018

Министар науке и технологије у Влади Републике Српске и др Синиша Марчић, помоћник министра за науку су посјетили ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука. Том приликом је разговарано о унапређењу већ постојеће успјешне сарадње Министарства и Института, као и начини за додатно унапређење исте. Гости су се упознали са опремом Института, […]

05сеп 2017

ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“, Бања Лука у понедјељак 04.09.2017. године, са почетком у 12.30 часова организоваo јавну презентацију пројеката набавке опреме. Представљени су сљедећи пројекти: Набавка опреме за испитивање микробиолошких параметара квалитета амбијенталног ваздуха (фаза I узоркивач ваздуха и фаза II аутоматски бројач колонија); Набавка фена за тестирање исправности и функционалности […]

29мај 2014

У складу са чланом 22. и 23. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12) и члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања града Бања Лука („Службени гласник града Бања Лука“, бр. 3/13), Градоначелник  града Бања Лука је донио Одлуку о одређивању […]

21авг 2013

У складу са Законом о заштити од пожара и Законом о превозу опасних материја министар унутрашњих послова је донио четири нова правилника у овој области и то: – Правилник о програму и начину полагања стручног испита за професионалне ватрогасце и руководиоце акције гашења пожара,  – Правилник о начину превоза опасних материја у друмском саобраћају, – […]

15авг 2013

У складу са Законом о заштити од пожара, министар унутрашњих послова је донио Правилник о техничким нормативима заштите од пожара у објектима намијењеним за јавну употребу у којима се окупља и борави или ради већи број лица („Службени гласник Републике Српске“, бр. 64/13).

30мај 2013
oprema-za-gasenje-pozara2

У складу са Законом о заштити од пожара, министар унутрашњих послова, у сарадњи са министром индустрије, енергетике и рударства је донио Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара, који је објављен у “Службеном гласнику Републике Српске“, број 39/13. Овим правилником прописују се технички нормативи за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење […]