У оквиру пројекта Подршка сектору малих и средњих предузећа у Босни и Херцеговини, TAM и BAS  програми, који финансира Европска унија, од 28. јуна до 1. јула у Сарајеву је одржан четверодневни семинар ’’CE означавање за консултанте’’ на коме је учествовао Ранко Вељко, запослен на Институту заштите екологије и информатике као представник руководства за квалитет и стручни сарадник у процесу Екологије. Семинар је организовала Европска банка за обнову и развој  (EBRD) и BAS БиХ тим.

Усклађеност са међународно  прихваћеним нормама и стандардима за производе и услуге је један од главних изазова за локална мала и средња предузећа. Недостатак одговарајућих  сертификата за производе је и једна од баријера за успјешан извоз. Усљед  недовољног броја локалних консултаната са релевантним знањима BAS Програм је одржао наведени семинар.

Тренинг је обавио Словеначки институт за квалитет и метрологију (SIQ). Оквирни садржај семинара је:

ü Генералне информације о CE означавању

ü Захтјеви ЕУ директива  Новог приступа и процедуре процјене ризика

ü Методологија примјене директива и кораци за добијање CE знака

ü Документација осигурања и  усклађености (технички фајл производа)

ü Преглед неколико CE директива (LVD, MD, EMC и CPD)

Семинар  је био интензиван и интерактиван. По успјешном завршетку семинара кандидат Ранко Вељко је  полагао испит, и након тога добио одговарајући сертификат.

Услов за присуствовање семинару је био универзитетска диплома (Машинског или Електротехничког факултета) и основна  знања о сертификацији производа и упознатост са захтјевима стандарда ISO 9001:2008.