JНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука проводи обавезну континуирану едукацију/семинар о опасним хемикалијама. Континуирана едукација/семинар о опасним хемикалијама се проводи у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09), Законом о биоцидима („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09) и Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, број 71/13 и 42/16).

Семинар обухвата едукацију у складу са чланом 23. став 5.  Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, број 71/13 и 42/16).

Едукација траје један дан 29.06.2016. године, са почетком у 9.30 часова (регистрација од 8.30 часова), у Хотелу Јелена, Бања Лука, Јована Дучића 25 (локација Чајавец, у склопу Тржног центра Емпоријум) (www.hotel-jelenabl.com). Не подлијеже се провјери знања.

Семинар је намијењен савјетницима за хемикалије, који посједују Увјерење за савјетника за хемикалије  у складу са члана 18. став 3. Правилника о условима и начину стицања и провјере знања о опасним хемикалијама и другим заинтересованим лицима.

Да би Институт одговорио задатку у смислу организације семинара неопходно је да нам најкасније до 17. јуна 2016. године путем поште, факса (051/218-322) или електронске поште (ekoinstitut@inecco.net) доставите пријаву, са свим подацима траженим у пријави (цијену и образац пријаве достављамо на захтјев).

Учешће укључује:

  • присуствовање на семинару,
  • ручак,
  • кафе пауза,
  • стручне материјале семинара и
  • потврду о континуираној едукацији.

Сви заинтересовани за хотелски смјештај у Хотелу Јелена треба да нагласе да учествују на семинару у организацији Института и биће им одобрен попуст од 10% на цијену смјештаја.

Напомињемо да је присуство континуираној едукацији обавезно. У супротном, Увјерење за савјетника за хемикалије се ставља ван снаге. Уколико се током редовног инспекцијског надзора или у поступку ревизије рјешења за обављање послова промета, складиштења или употребе хемикалија, хемијских производа, биоцида или средстава за заштиту биља утврди да се савјетник за хемикалије није континуирано едуковао у складу са овим правилником, савјетник за хемикалије се упућује на поновно похађање обуке и провјеру знања у складу са овим правилником, у складу са чланом 23. став 7. напријед наведеног правилника.

Програм рада биће доступан на веб страници www.institutzei.net или достављен на захтјев факсом.

За додатне информације можете нас контактирати на број телефона/факса: 051/218-322 или ел. поште ekoinstitut@inecco.net.