У оквиру свечаности Дана Града Бања Лука, од 18. до 20. априла 2012. године је организован догађај године у БиХ, посвећен енергетској ефикасности и обновљивим изворима енергије.

Овај скуп је обухватио теме везане за различите аспекте паметног коришћења енергије и заштите животне средине. Посебна пажња је била посвећена прегледу расположивих фондова за финансирање пројеката из области енергетске ефикасности и примјене обновљивих извора енергије. Представљени су примјери најбоље праксе и успјешни пројекти који су тренутно актуелни.

Манифестација „Енергетски дани“ само је један од начина којим се жели скренути пажња на значај енергетске ефикасности у зградама, индустрији и транспорту, да се ојача јавна свијест грађана о одрживој енергији и енергертској ефикасности, промовише „зелено“ предузетништво, унаприједи сарадња приватног и јавног партнерства, привуку потенцијални инвеститори и промовише град Бања Лука као будући град одрживе енергије.

Програм је укључивао изложбу технологија, презентације пројеката од стране донатора и компанија, као и примјер мини пројекта у Бањој Луци. Посебна пажња је посвећена стручној конференцији гдје су учествовали међународни експерти који су презентовати најновије актуелности из ЕУ и региона.

Учесници су били представници локалних заједница, међународни донатори, домаће и међународне финансијске инситутције, домаће и међународне  инжињерске и услужне компаније, домаћи доносиоци одлука и заинтересоване стране, међу којима и представници Института заштите, екологије и информатике.

У вези са наведеним треба нагласити да је Бања Лука од 2009. године потписник Споразума градоначелника из Брисела, и тиме је преузела обавезу смањења емисије концентрације угљендиоксида за 20% до 2020. године и да у укупној потрошњи енергије у сваком граду потписнику Споразума, енергија из алтернативних извора партиципира са најмање 20 одсто. С тим у вези, 2010. године, припремљен је, и усвојен, Одрживи енергетски акциони план (СЕАП).