Регионална конференција „Институције и мјере за подстицај иновација“ је одржана 14. фебруара 2014. године, у хотелу „Босна“ у Бањој Луци. Конференцију је отворио проф. др Јасмин Комић, министар Министарства науке и технологије Републике Српске.

Основни циљ конференције је пружање информација о институцијама и мјерама за подстицај иновација у Републици Српској. Међу учесницима су бити и замјеник директора технолошког парка из Љубљане Мојца Цвирн, те представници министарстава, универзитета, развојних агенција и других важних актера у области иновација, који де овом приликом размијенити идеје ради даље промоције иновативних дјелатности.

Поред осталих учесника, инфо дану су присуствовали и представници Института за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука.