Представник Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука, Мирела Ковачевић, дипл. инж. ел. је учествовала на семинару “HOT 9: Standardization: Eurocodes National Annexes“, у оквиру Регионалног IPA пројеката “Инфраструктура квалитета земаља Западног Балкана и Турске“ у периоду од 20-22. фебруара 2013. године у Берлину. Тема семинара је обухватила принципе стандардизације у Европи, легислативе и стандардизацију у грађевинском сектору, еврокодове, систематику и националне анексе. Семинар је био организован у сарадњи у канцеларијама DIN (Њемачког института за стандардизацију).

Циљ пројекта Инфраструктура квалитета земаља Западног Балкана и Турске је наставак помоћи земаљама Западног Балкана, као потенцијалним кандидатима или кандидатима за чланство у ЕУ, у процесу усклађивања законодавног оквира и проведбених механнизама у подручју слободног кретања роба.

Пројекат је у  уској сарадњи са CEFTA-а секретеријатом, и у том смислу  ће унаприједити међусобну трговину земаља чланица CEFTA-е  и њихову трговину са ЕУ и тиме дати допринос јачању конкурентности регионалних економија и уклањању техничких баријера трговини.

У оквиру семинара учесници су посјетили Министарство саобраћаја, комуникација и урбанизма, те DIBt. Након завршеног семинара уечесницима су подијељени сертификати о успјешном учешћу на семинару.