У петак, 28. маja 2021. године, у хотелу „Срем“ у Сремској Митровици, одржана је Отварајућа конференција пројекта „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“, који се реализује у оквиру другог позива Интерег – ИПА програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина.
Водећи партнер на пројекту је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, а партнери су: Министарство за просторно планирање, грађевинарство и екологију Републике Српске из Бања Луке, Републичка управа за инспекцијске послове, Инспекторат Републике Српске из Бања Луке и Јавна научноистраживачка установa институт за заштиту и екологију Републике Српске из Бања Луке.
Отварајућа конференција је била прилика да се на свечан начин обележи почетак сарадње на заједничким пројектним активностима.
Испред Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине скуп је поздравила подсекретарка Бранкица Табак речима подршке за успешну реализацију. Испред пројектних партнера обатили су се Свјетлана Радусин, Помоћник министра за просторно планирање, грађевинарство и екологију Републике Српске из Бања Луке, Драган Мијовић, помоћник директора и главни републички урбанистичко – грађевински и еколошки инспектор Републичке управе за инспекцијске послове, Инспекторат Републике Српске, Бања Луке и проф. др Предраг Илић, директор Јавне научноистраживачке установе института за заштиту и екологију Републике Српске из Бања Луке истичући институционални и регионални значај пројекта за сваког партнера.
Немања Ерцег, в.д. помоћника Покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине и менаџер пројекта представио је значај пројекта пројектне циљеве, очекиване резлтате и активности током пројекта и истакао значај пројекта за подизање капацитета администрације и инспекције у области управљања отпадом и отпадним водама.
Проф. др Предраг Илић, директор ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука је нагласио да праћење стања животне средине, односно мониторинг није на задовољавајућем нивоу. У БиХ постоји неразвијен систем праћења података у области управљања отпадом и не постоји лабораторија за испитивање чврстог отпада. Кључни бенефит пројекта са аспекта Института, али и Републике Српске и Босне и Херцеговине је формирање прве јавне лабораторије Института за чврсти отпад и отпадне воде, укључујући и анализе земљишта. Ова активност ће побољшати капацитет земље за праћење отпада и отпадних вода. Пројекат укључује и припрему лабораторије за акредитацију у складу са стандардом ИСО 17025, чиме ће се повећати број акредитованих мјерних метода у Институту, а тиме и компетентност и значај лабораторије, односно Института.
Активност ће обухватити и надоградњу лабораторије за отпадне воде (укључујући набавку лабораторијске опреме); развити стандардне протоколе за узорковање и анализу отпада и отпадних вода и обучити лабораторијско и теренско особље за узорковање отпада и отпадних вода и лабораторијске анализе и руковање генерисаним лабораторијским отпадом.
Активности пројектних партнера представили су: Светлана Топић, виши стручни сарадник за послове управљања отпадом у Министарству за просторно планирање, грађевинарство и екологију Републике Српске из Бања Луке, Драган Николић, еколошки инспектор Републичке управе за инспекцијске послове, Инспекторат Републике Српске из Бања Луке и проф. др Предраг Илић, директор Јавне научноистраживачке установе института за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Луке.
Догађају је присуствовало више од 50 учесника из релевантних институција; педставници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, представници партнера на пројекту, представници локалних самоуправа и инспекције за заштиту животне средине, као и представници јавних, научних и стручних институција које се баве проблемом отпада и отпадних вода. Догађај је пратио велики број медија.
Пројекат је почео са реализацијом 05. априла 2021. године и трајаће 18 месеци, до 04. октобра 2022. године.
Oчекивани резултати пројекта су:
1. Ојачани капацитети надлежних органа за заштиту животне средине
2. Повећана ефикасност инспекције заштите животне средине
3. Побољшани систем мониторинга животне средине
4. Побољшана сарадња са еколошким невладиним организацијама

О програму Interreg-IPA CBC Србија-Босна и Херцеговина

Инструмент за претприступну помоћ (ИПА II) основан је у складу са Регулативом Савета Европске уније број 231/2014 на дан 11. марта 2014 и представља наставак јединственог ИПА фонда Европске уније за предприступну помоћ.
ЕУ, уз помоћ овог инструмента, наставља да даје правни оквир за обезбеђивање финансијске помоћи земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима у настојању да подстакне политичке, економске и институционалне реформе са крајњим циљем пуноправног чланства у Европској унији.
Прекогранични програм Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020 спроводи се као део Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и као такав је резултат заједничког планирања владајућих структура и осталих заинтересираних страна двају држава. ИПА II подржава прекограничну сардњу с циљем промовисања добросуседских односа и друштвено-економског развоја те подстицања европских интеграција.
Програм анализира друштвено-економску ситуацију пограничног подручја, те поставља заједничке стратегије за решавање идентификованих проблема кроз одређивање заједничких развојних тематских приоритета. Програм је базиран на детаљној анализи изазова и специфичности програмског подручја.
Укупно суфинансирање Европске уније за Програм прекограничне сарадње између Републике Србије и Босне и Херцеговине за период 2014-2020 износи 14,000,000 ЕУР док суфинансирање које се очекује од корисника износи минимално 2,223,529.41 ЕУР.