Министарство науке и технологије наставља континуирану подршку Институту за заштиту и екологију Републике Српске кроз финансирање набавке опреме. У складу са наведеним Институт је са Министарством потписао уговоре о финансијској подршци за набавку сљедеће опреме:

  • “Инструмента за испитивање сигурности преносних електричних алата и уређаја“,
  • “Фена за тестирање исправности и функционалности термичких јављача пожара SOLO 424, испитивање главе за тестирање оптичких јављача пожара SOLO 330 и испитних мотки пожара SOLO 100 и пожара SOLO 10“,
  • “Мултиметра за мјерење основних електричних величина у простору угроженом експлозивном атмосфером“,
  • “Опреме за испитивање микробиолошких параметара квалитета амбијенталног ваздуха Фаза I узоркивач ваздуха“ и
  • “Опреме-динамометра за испитивање носивости дизалице“.