Министарства за просторно уређење, грађевинарства и екологију је, у складу са чланом 4. Смјерница за поступање републичких органа управе и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, број 123/08 и 73/12), објавило радну верзију Нацрта закона о управљању отпадом.

uotp1

Нацрт закона можете преузети на линку Владе Републике Српске: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/PAO/Pages/U_proceduri.aspx

Објављивањем  радне верзије Нацрта закона на Интернет порталу Министарства,  даје се могућност да се и шира јавност укључи у анализу понуђених рјешења, те да својим примједбама, приједлозима и сугестијама допринесе изради што квалитетнијег законског аката. Приједлози, примједбе и сугестије се могу достављати до 08.07.2013. године на e-mail: v.babic@mgr.vladars.net.