Јавна расправа о Нацрту студије утицаја на животну средину пројекта „Изградња прикључног далековода 2х110 kV од хидроелектране Улог до 110 kV далековода Гацко-Невесиње“, инвеститора “Електропренос БиХ“, одржана је 23. и 24. маја 2013. године у општинама Калиновик и Невесиње.

Dalekovod

Представник Министарства просторног уређења, грађевинарства и екологије Републике Српске Радојка Поповић, отворила је јавну расправу, а Студију о процјени утицаја на животну средину изградње прикључног 2х110 kV далековода од ХЕ Улог до 110 kV далековода Гацко-Невесиње је презентовала Весна Митрић, дипл. инж. тех. за зжс из Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука који је студију израдио.

Чланови тима за израду Студије Сања Бајић, мастер биолог и Весна Митрић, дипл. инж. тех. за зжс, су нагласиле да је пројекат својим функционалним и техничким рјешењем безбједан у смислу утицаја на животну средину и да је инвеститор дужан да испоштује све мјере спречавања, смањивања и ублажавања евегауалних негативних штетних утицаја на животну средину, а који су наведени у студији.

Укупна дужина трасе далековода је 20750 метара (око 11240 метара у општини Калиновик и око 9 510 метара у општини Невесиње). Број стубова на траси далековода је 88, а просјечно растојање је око 230 м (највећи распон је око 540 м, а најмањи је око 50 м). 
Сврха изградње прикључног далековода 2×110 кВ са ХЕ Улог на далековод 110 кВ Гацко-Невесиње је обезбјеђење прикључка хидроелектране Улог на преносну мрежу напонског нивоа 110 кВ, те повећање поузданости и квалитета напајања електричном енергијом првенствено општине Калиновик, а затим и општина Невесиње и Гацко.