Радионица на тему „Процјена фитофармацеутских средстава-токсикологија сисара и екотоксикологија“ у организацији Управе Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља у сарадњи  са  ИПА пројектом, финанасираног од стране Европске комисије “Подршка Управи БиХ за заштиту здравља биља“ одржана је у Сарајеву 13-15. марта  2012. године.

На радионици је дат акценат на процјену безбједности фитофармацеутских средстава, принципи токсикологије, класификација и означавање активних материја и фитофармацеутских средстава у сврху заштите животне средине, идентификација опасности, класификација/обиљежавање, процјена изложености људи, оцјена досијеа хемикалија-средстава за заштиту биља и сл.

На радионици су учествовали представници Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука и других институција.