У Сарајеву je 28. марта 2013. године одржана прва радионица у оквиру пројекта „Активности за омогућавање правовременог дјеловања при имплементацији Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим материјама (POPs) у Босни и Херцеговини“, коју је организовало Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине.

Сврха пројекта је јачање капацитета и способности с циљем израде Националног плана имплементације који ће омогућити имплементацију Стокхолмске конвенције. Пројекат се финансира из средстава Глобалног фонда за животну средину (GEF) и трајаће 14 мјесеци. Имплементацијска јединица пројекта, Организација Уједињених нација за индустријски развој (UNIDO), путем међународног конкурса одабрала је Консултанта за израду пројекта – конзорцијум који чини компаније Енова из Сарајева те Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука.

Тема Прве радионице је била Стокхолмска конвенција и захтјеви које Босна и Херцеговина мора испунити према Конвенцији, те представљање Пројекта.

Радионица је окупила представнике институција свих нивоа власти, индустријског и приватног сектора, образовно-истраживачких установа, невладиних организација, као и грађане. Током једнодневне радионице, учесници су имали прилику унаприједити знања о дуготрајним органским загађујућим материјама, а радионица је послужила као добра прилика за побољшање међусобне сарадње и дискусију о планираним активностима и временским оквирима потребним за испуњавање захтјева Стокхолмске конвенције.

На радионици је вд директора Института доц. др Предраг Илић упознао присутне о POPs и њиховим карактеристикама, истраживањима и анализама POPs у оквиру пројеката које је реализовао Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука. На наведеном семинару су испред Института учествовали и Светлана Илић, дипл. инж. пољ. и Весна Митрић, дипл. инж. тех.

На наредној радионици, која ће највјероватније бити одржана у Бањој Луци, представиће се резултати инвентаризације дуготрајних загађујућих материја и процјене инфраструктуре и капацитета за управљање хемикалијама. Датум одржавања радионице биће одређен у наредном периоду.