Представници Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука, Срето Свитлица, дипл. инж. маш. и Мирела Ковачевић, дипл. инж. ел. су учествовали у оквиру ЕУ Пројекта „Развој нових акредитационих шема у БиХ” на семинару у вези оцјењивања усклађености лифтова и акредитације инспекцијских тијела која обављају инспекције лифтова, у Сарајеву, 30-31. јануара 2012. године, у Институту за акредитовање БиХ (БАТА).

Тема семинара је била у вези оцјењивања усклађености лифтова и акредитације инспекцијских тијела која обављају инспекције лифтова у циљу представљања критеријума и захтјева које лифтови у ЕУ морају испунити у случају свог стављања на тржиште и у употребу у земљама Европске уније. Током семинара је пружена информација о in-service инспекцијама и другим бригама у вези лифтова у земљама Европске уније. Такође је пружена информација о приступу акредитацији тијелима за оцјењивање усклађености која обављају услуге у подручју оцјењивања усклађености лифтова.