Представник Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука, доц. др Предраг Илић, директор Института, је учествовао у оквиру ЕУ Пројекта „Развој нових акредитационих шема у БиХ” на семинару у вези акредитације медицинских лабораторија у циљу представљања критеријума и захтјева које ће ова врста лабораторија испунити у сврху акредитације и у циљу представљања искуства земаља Европске уније на темељу релевантних примјера и студија случаја. Семинар је одржан у Сарајеву, 0607. фебруара 2012. године, у Институту за акредитовање БиХ (БАТА).

Циљ семинара је да мотивише лабораторије у Босни и Херцеговини да се заинтересују за пружање технички компетентних услуга и за развој локалних услуга.