Обавјештавамо вас да НУ Институт заштите, екологије и информатике, научноистраживачки институт Бања Лука у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске, спроводи обавезну едукацију/семинар о опасним хемикалијама. 

У вези са наведеним, Институт организује обавезни семинар у 2012. години:

ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ И ПРОИЗВОДИ

22. јуни 29. јуни (петак) 2012. године

регистрација у 9 часова (почетак у 10 часова)

Влада Републике Српске, Трг Републике Српске 1, Бања Лука, Конференцијска сала

Едукација/семинар о опасним хемикалијама се спроводи у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09) и Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о заштити од опасних хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, број 08/11 и 13/12).  

Семинар је намијењен правним и физичким лицима (савјетницима за хемикалије (одговорним лицима) и радницима) која се баве увозом, производњом, прометом и складиштењем опасних хемикалија и производа која их садрже (биоциди и пестициди), инспекцијским органима, здравственим радницима, првенствено медицини рада, радницима министарстава, институтута, завода, здравствено-санитарним инспекторима, еколошким и пољопривредним инспекторима, референтима за заштиту животне средине и заштиту на раду, одговорним лицима у правним лицима која се баве производњом, прометом, коришћењем и складиштењем опасних хемикалија, одговорним лицима у водоводима, базенима и другим заинтересованим.

Да би Институт одговорио задатку у смислу организације семинара неопходно је да нам најкасније до 08. јуна 22. јуна 2012. године путем факса (051/218-322) или електронске поште (ekoinstitut@inecco.net) доставите имена учесника испред вашег предузећа/институције/установе на које се односи обавезна едукација (Члан 71. Закона о хемикалијама) и других заинтересованих, са свим подацима траженим у пријави.

Котизација за учешће: 234 КМ (у цијену је урачунат ПДВ) (за одговорна лица/савјетнике за хемикалије) и 175,50 КМ (у цијену је урачунат ПДВ) (за раднике), а укључује:

присуствовање и учешће на семинару, 

кафе паузе, 

заједнички ручак, 

стручне материјале семинара,

провјеру знања (за одговорна лица) и

увјерење о обучености за руковање хемикалијама.

Попуст за предузећа која имају преко:

пет полазника-5%,

десет полазника-10% на цијену котизације.

Уплату можете извршити на жиро рачун Института 5620990000088958 НЛБ Развојна банка, са напоменом “уплата котизације за семинар“ и исту је неопходно извршити најкасније пет дана прије одржавања семинара. По извршеној уплати ће бити испостављена фактура.

По одслушаном семинару, односно по извршеној провјери знања, издаје се увјерење као доказ о присуству стручном усавршавању на семинару/извршеној провјери знања.

Напомињемо да неодазивање на обавезну континуирану едукацију има за посљедицу примјену члана 104. и 105, став 1 тачка љ Закона о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09) (казнене одредбе).

Програм рада биће ускоро доступан на веб страници www.institutzei.net или достављен на захтјев факсом.

За додатне информације можете контактирати на број телефона/факса: 051/218-322.

Ускоро детаљније информације.