ИСПИТИВАЊА УСЛОВА РАДНЕ СРЕДИНЕ за ЈЗУ „Институт за јавно здравство“, Бања Лука

На основу члана 15. став 2. Закона о заштити на раду и члана 15. и члана 24. Правилника о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине, извршена су испитивања микроклиматских услова (температура ваздуха, релативна влажност ваздуха и брзина струјања ваздуха), мјерења интензитета освјетљености, мјерења нивоа укупне буке и мјерења хемијских штетности за љетни период у радним просторијама предузећа ЈЗУ „Институт за јавно здравство“, Бања Лука.