ЛОКАЛНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ ГРАДА БАЊАЛУКЕ

Разноврсност и очуваност природе и природних вриједности представља право сваког грађанина. У том смислу, неопходно је стратешко планирање активности у овој области, како би сачували националну природну баштину као заоставштину будућим генерацијама.

Доношењем Закона о заштити природе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске,“ бр. 20/14), чланом 9. прописана је обавеза израде Локалних планова заштите природе за јединице локалне самоуправе. Планови се доносе на период од десет година. Документ представља настојање градске управе Града Бањалука да се утврди стање у области заштите природе и искориштености природних потенцијала како би се могле предвидјети будуће планске активности у циљу побољшања стања у овој области.

Израда Локалног плана заштите природе града Бањалука показује одраз повећаног нивоа институционалне свијести градске управе Града Бањалука и намеће потребу системском приступу проблематици заштите природе.

Сврха израде Локалног плана заштите природе је вишеструка јер ће се на једном мјесту објединити, анализирати и структуисано презентовати подаци и дати оцјена стања природних ресурса, а самим тим дати и полазиште и приједлози за даљње планирање и спровођење активности.