МЈЕРЕЊЕ И ОЦЈЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ГРАДА БАЊА ЛУКА

Slika_stanice1
SKU: Бања Лука

Мјерење концентрација загађујућих материја у ваздуху у животној средини се врши на три локације: локација Центар, локација Паприковац – Електропренос РЈ „Бања Лука 3“ и локација насеље Борик – „Водовод“ а.д. Бања Лука.

Оцјена квалитета ваздуха се врши у складу са стандардима, дефинисаним Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха (“Службени гласник Републике Српске“, број 124/12).