ТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ О БЕЗБЈЕДНОСТИ за “ЕФТ-РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ“ ДОО Станари

Предмет Техничког елабората о безбједности за Термоелектрану Станари је процјена адекватности објекта за производњу, промет на велико, складиштење и употребу хемикалија, као и његовог положаја, те служи као основа за регулисање свих техничких питања у вези са производњом, складиштењем и употребом хемикалија, у складу са чланом 37. Правилника о утврђивању услова за обављање дјелатности производње, промета и коришћења хемикалија („Службени гласник Републике Српске“, бр. 27/14, 28/14 и 42/16). У конкретном случају односи се на хемикалије које се употребљавају у процесу хемијске припреме воде и летећи пепео који настаје у процесу сагоревања угља у Термоелектрани Станари.