Обавјештавају се одговорна лица – савјетници за хемикалије и радници који рукују опасним хемикалијама да ће Провјера знања за полазнике семинара „Опасне хемикалије и производи“ одржаног у Бањој Луци, 16.12.2011. године бити одржана дана 27.01.2012. године у Бањој Луци (Конференцијска сала Владе Републике Српске, Трг Републике Српске 1), са почетком у 11 часова и Бијељини (Сала предузећа “ЛД“. д.о.о. Бијељина, Стефана Дечанског 253), са почетком у 12 часова. Провјеру знања ће вршити Министарство здравља и социјалне заштите Владе Републике Српске. Детаљније