Академија наука и умјетности Републике Српске организовала је, већ традиционално, шесту међународну научну конференцију „Савремени материјали“ која је одржана од 4. до 6. јула 2013 године, у Бањој Луци.

Циљ конференције је свеобухватно и мултидисциплинарно сагледавање актуелности у области савремених материјала и њихова примјена у науци, технологији и индустрији. У оквиру пленарне и постер сесије, учешће су узели еминентни научници и стручњаци из земље и иностранства.

Од ове године рад на конференцији одвија се у оквиру три симпозијума (симпозијум А: Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања, симпозијум Б: Биоматеријали и наномедицина и симпозијум Ц: Вода), са уводним предавањима и постер презентацијама. На конференцији је представљено 149 научних радова из земље и иностранства. 

На конференцији су представљена и два рада радника Института: “Фиторемедијација: зелена технологија за третман загађених локалитета тешким металима у акватичним екосистемима“ и “Глобални тренд у екотехнологији-компостирање органске фракције комуналног отпада“.