У Бањој Луци је 02. новембра 2012. године у просторијама Привредне комора Бањалука одржан Завршни follow-up тренинг и семинар на пројекту управљања отпадом „Управљање, амбалажирање и други начини руковања отпадом“ остварен уз помоћ Министарства индустрије и трговине Чешке Републике унутар програма „Подршка за трговину“.

Учесници су били представници компанија  које се баве прикупљањем отпада и манипулацијом истог (рециклирање, одлагање отпада, спаљивање), представници Министарства просторног уређења, грађевинарстав и екологије Републике Српске, Инспектората Републике Српске, Привредне коморе и представници произвођача амбалажног отпада, те представници општина.

Међу присутнима су били и представници Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука, доц. др Предраг Илић и Денис Међед, дипл. инж. технол.

Предавачи су били представници компаније Eko-kom, представниcи компанија које обезбјеђују услуге управљање отпадом, представниcи Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС и представници Vexim-unit компаније.

Petr Šikýř ради као директор Одјељења за рад са клијентима клијентима у компанији Eko-kom која је овлашћена за паковање које пружа услуге усклађивања рециклираног амбалажног отпада и његову крајњу употребу. Посједује богато искуство у подручју управљања отпадом, посебно у  стварању система. Његова презентација је била фокусирана на сљедеће тачке: основне шеме система управљања отпадом, систем управљања отпадом као један дугорочни пројекат, систем управљања отпадом као јавни сервис (не-профитабилност и други потребни услови), директиве Европске уније за процес управљања отпадом, примјери у земљама гдје овај систем функционише, права и дужности заинтересованих страна, клиринг центар и његово функционисање и препоруке за БиХ.

Tomáš Janča ради као стручњак у области управљања отпадом од 1994. године. Он припада представницима групе која је учествовала у креирању законодавног система управљања отпадом у Чешкој републици. Такође је дизајнирао систем преносивих батерија као и начин на који све то функционише. Он је преговарао све услове између представника индустрије и министарстава. Коначно, Томаш Јанча се сматра стручњаком за међународне пројекте („Подршка  за трговину“, итд.) с нагласком на земље бивше Југославије.