У хотелу “Босна“ у Бањој Луци, 13.11.2014. године одржана је радионица са темом Подршка у припреми докумената којима се утврђује политика животне средине у БиХ“ а све у оквиру пројекта „Јачање институција за заштиту животне средине Босне и Херцеговине и припрема за предприступне фондове (EnvIS БиХ)“. На радионици су представљени резултати рада Компоненте 2 EnvIS пројекта, као и резултати радне групе IV EnvIS пројекта чији је циљ израда докумената којима се утврђује политика заштите животне средине према принципима, циљевима и приоритетима у области животне средине у Европској унији, као и питања и приоритете у области животне средине специфичне за државу и ентитете.

На радионици су представљени и у електронској форми учесницима подијељени документи политика израђених у оквиру ове активности. Међу учесницима радионице су били присутни и представници Института за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука.