Институт заштите, екологије и информатике, Бања Лука је реализовао научноистраживачки пројекат Архитектура и здравље“, уз финансијску подршку Министарства науке и технологије Владе Републике Српске (Уговор број: 06/0-020/961-154/09). Главни истраживач и координатор Пројекта је проф.др.сц. Јелена Божић, дипл.инг.арх. Пројекат је примијењеног карактера и реализован је у периоду од марта 2010. до априла 2012. године.

Имајући у виду досадашњу праксу градње и нове свјетске трендове, тема научноистраживачког пројекта Архитектура и здравље је изузетно актуелна и потребна.

Истраживања су показала да савремени градски човјек проводи и до 90% свог укупног времена у затвореним просторима, у којима је изложен разним загађењима, што је у великој мјери одговорност архитектуре, као оквира човјековог живота и дјеловања. Извјештаји Свјетске здравствене организације (WHO) показују да чак око 30% зграда широм свијета данас има нездраву унутрашњу климу (Indoor air qualityIAQ) потврђујући и званично постојање „синдрома болесних зграда“ (Sick building syndrome – SBS) и „болести везаних за грађевине“ (Building related illness – BRI).

Посљедице таквог стања су поражавајуће и постале су глобални проблем. Стога је основни мотив и примарни фокус овог научноистраживачког пројекта рационална синтеза досадашњих релевантних истраживања фактора који негативно утичу на људско здравље, а везани су за архитектуру у смислу планирања, пројектовања, материјализације, опремања и одржавања.

Научна оправданост истраживања огледа се у нужности уградње овог концепта у савремено грађење и у нашој земљи, посебно имајући у виду да томе до сада није посвећена потребна пажња.

Сагледавањем и интеграцијом свјетских искустава и стандарда, кроз истовремено обухватање и корелирање еколошког, техничког, технолошког и здравственог подсистема, стварају се предиспозиције за побољшање модела градње према савременим здравственим стандардима и нормативима и одреднице даљег дјеловања у складу са реалним потребама унапређења здравствених перформанси зграда. То је и главни  резултат овог Пројекта, као логичног наставка досадашњих и полазишта планираних научних истраживања Института на подручју екологије грађења.

Као  интердисциплинарна синтеза, ово истраживање је значајан допринос научној мисли и из ње проистеклој будућој градитељској пракси, на путу ка одрживом развоју здравља. То је наш приоритетни задатак и циљ, што је препознато и у Министарству науке и технологије, захваљујући чијем стратешком дјеловању и финансијској подршци је овај Пројекат и реализован.