У организацији делегације Европске уније и Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију у Бањој Луци је 20. и 21. фебруара 2013. године одржан семинар о климатским промјенама ReCAP – Могућности, користи и изазови политике и законодавства Европске уније у области климатских промјена у оквиру пројекта RENA – Регионална мрежа за приступање у области заштите животне средине. На семинару су учествовали и представници Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука, Весна Митрић, дипл. инж. тех. и Денис Међед, дипл. инж. тех.

Семинар се одржао у оквиру RENA пројекта који је финансиран од стране Европске уније. Циљ RENA пројекта је унапређење регионалне сарадње између земаља западног Балкана и Турске у области заштите животне средине и климатских промјена током процеса приступања Европској унији.

RENA пројекат се састоји од четири радне групе од којих се једна бави тематиком везаном за климатске промене. Радна група за климу пружа потпору потенцијалним кандидатима и земљама кандидатима попут Босне и Херцеговине у процесу усуглашавања законодавства са законодавством Европске уније у области климатских промјена, као и у процесу припреме и имплементације исплативе политике и стратегије која се односи на климатске промјене.
На семинару је највише било ријечи о политици и законодавству Европске уније у области климатских промјена и могућностима, предностима те изазовима који их прате. Циљна група овог семинара обухватила је државне институције, индустријски и приватни сектор као и невладин сектор и грађане.

Обзиром да је тема доста комплекна, семинар је осмишљен тако да је први дан било ријечи о политици у области климатских промјена и њеној имплементацији, док су другог дана били обрађени кључни дијелови законодавства Европске уније у области климатских промјена и изазови.

Овај семинар представља изузетну прилику за унапређење знања и искустава у области климатских промјена и ЕУ климатског законодавства али и добру прилику за побољшање међусобне сарадње и промовисање позитивних промјена, јер је циљ да научити како и максимизирати све оно што можемо учинити у борби против климатских промјена и учинимо планету бољим мјестом за живот.