У периоду од 2930. септембра 2011. године у Сарајеву je одржана радионица на тему „Транспоновање SEA директиве у домаће законодавство“ у којој су учествовали представници Института заштите, екологије и информатике, Бања Лука, Љиљана Ерић, дипл. инж. технологије и Богданка Тубин, дипл. инж. рударства. 

Директива Европског парламента и Савјета од 27. јуна 2001. године о стратешкој процјени утицаја на животну средину (SEA – Strategic Environmental Assessment Directive) број 2011/42 EC прописује обавезу вршења стратешке процјене утицаја на животну средину приликом израде свих планова / програма развоја пољопривреде, шумарства, рибарства, саобраћаја, туризма, просторног планирања и других области које имају утицај на животну средину.

Радионицу је организовала Европска Комисија путем TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument) одјељења. TAIEX програм од великог значаја за усклађивање прописа са EU acquis и размјену искустава.

Сврха радионице је била размјена различитих искустава из земаља региона у усклађивању прописа са ЕУ имплементацији стратешке процјене утицаја.

Поред представника Републике Српске и Босне и Херцеговине учесници са активним презентацијама су били:

  • Ursula Platzer-Schneider, SEA expert, Federal Ministry of Agriculture and Forestry, Environment and Water management, Аустрија
  • Vesna Kolar Planišić, Head of teh SEA Department, Ministry of Environment and spatial Planning, Словенија
  • Andreas Sommer, Department of Environmental Protecition, Provincial Government of Salzburg, Аустрија
  • Constantin Pulbere, Legal Adviser, Ministry of Environment and Forestes, Rumunija
  • Katrrien Debeuckelaere, RWO, Белгија
  • Anna Radnai, Office of teh Parliamentary Commissioner for Future Generations, Мађарска
  • Constantin Pulbere, Legal Adviser, Ministry of Environment and Forests, Румунија