ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука проводи обавезну додатну едукацију/семинар о опасним хемикалијама. Додатна едукација/семинар се проводи у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 21/18), Законом о биоцидима („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09) и Правилником о програму додатне едукације за Савјетника за хемикалије („Службени гласник Републике Српске“, број 69/18).

CLP

Додатна едукација/семинар о опасним хемикалијама ће се одржати 21. 12. 2023. године у Паневропском универзитету Апеирон, Војводе Пере Креце 13, Бања Лука (први спрат).

Семинар је намијењен савјетницима за хемикалије који имају  завршен први циклус високог образовања са 180 ЕЦТС бодова из области природних наука, медицинских и здравствених наука, инжењерства и технологије или пољопривредних наука.

Да би Институт одговорио задатку у смислу организације семинара, неопходно је да нам најкасније до 12.12.2023. године путем поште, факса (051/218-322) или електронске поште (ljiljana.eric@institutzei.net) доставите пријаву, са свим подацима траженим у пријави (достављамо мејлом уз захтјев).

Котизација за учешће укључује:

  • Стручне материјале семинара,
  • Потврду о додатној едукацији
  • Закуска.

Напомињемо да је присуство додатној едукацији обавезно и без додатне едукације није могуће обављати посао савјетника за хемикалије.

Теме и учесници семинара су:

Примјена прописа о хемикалијама и биоцидима у Републици Српској

Џејна Милаковић – Рамадани, мр. пх. спец., начелник Одјељења за хемикалије и биоциде

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске

Савјетник за хемикалије у извозно оријентисаној хемијској индустрији – изазови, прилике и обавезе

Мр Драгана Драгојловић

„Алумина“ д.о.о., Зворник

Управљање хемикалијама у Републици Српској

Љиљана Ерић, инж. хем. технол.

ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука

Превоз опасних материја

Горан Шобот, дипл. инж. маш./Александар Бабић, дипл. инж. зашт. од кат. дог. и пож.

ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука

За додатне информације можете нас контактирати на број телефона/факса: 051/218-322.