ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука проводи обавезну додатну едукацију/семинар о опасним хемикалијама. Додатна едукација/семинар се проводи у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 21/18), Законом о биоцидима („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09) и Правилником о програму додатне едукације за Савјетника за хемикалије („Службени гласник Републике Српске“, број 69/18).

Додатна едукација/семинар о опасним хемикалијама ће се одржати 22. 12. 2021. године, која ће се због епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом, одржати on-line/на даљину помоћу одговарајуће платформе.

CLP

Теме које ће бити обрађене су основни принципи управљања хемикалијама, превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при излагању карциногенима и мутагенима, дезинфекциона средства и њихово управљање, као и предавање са искуствима из праксе са управљањем хемикалијама у индустрији.

У складу са чланом 3 став 3 Правилника о програму додатне едукације за савјетника за хемикалије („Службени гласник Републике Српске“, број 69/18), едукација остварена према принципу учења на даљину сматраће се континуираном едукацијом.

Пријављени учесници семинара ће добити путем е-маила детаљна упуства о прикључивању у виртуелна предавања.

Семинар је намијењен савјетницима за хемикалије који имају  завршен први циклус високог образовања са 180 ЕЦТС бодова из области природних наука, медицинских и здравствених наука, инжењерства и технологије или пољопривредних наука.

Да би Институт одговорио задатку у смислу организације семинара, неопходно је да нам најкасније до 17.12.2021. године путем поште, факса (051/218-322) или електронске поште (ljiljana.eric@institutzei.net) доставите пријаву, са свим подацима траженим у пријави Prijava za Dodatnu edukaciju za savjetnika za hemikalije_2021-1).

Котизација за учешће: 80 КМ, односно 93,60 КМ са урачунатим ПДВ-ом и укључује:

  • Стручне материјале семинара и
  • Потврду о додатној едукацији.

Уплату можете извршити на жиро рачун Института 5620990000088958 НЛБ Банка, са напоменом “уплата котизације за семинар“ и исту је неопходно извршити прије пријавqивања на семинар. По извршеној уплати ће бити испостављена фактура.

Напомињемо да је присуство додатној едукацији обавезно и без додатне едукације није могуће обављати посао савјетника за хемикалије.

Програм рада биће доступан на веб страници www. institutzei.net или достављен на захтјев факсом.

За додатне информације можете нас контактирати на број телефона/факса: 051/218-322.