Аkrеditоvаnе lаbоrаtоriје

Institut je akreditovan u skladu sa standardom BAS ISO/IEC 17025, za slјedeće oblasti:

  • Mjerenje i procjena elektromagnetnih polјa
R.b. Predmet ispitivanja Vrste ispitivanja Mjerni raspon Metode
LI 16.4 Električne i magnetne veličine
1.

 

Izvori visokofrekvencijskih

(VF) elektromagnetskih

polјa

 

Ispitivanje intenziteta električnog polјa u cilјu procjene opšte izloženosti RF elektromagnetnim polјima

 

Frekvencijski opseg

30MHz – 6GHz

BAS EN 50413:2010 *

BAS EN 50413/A1:2014

BAS EN 50383:2011 *

BAS EN 50383/Cor1:2014

BAS EN 50492:2010 *

BAS EN 50492/A1:2015 *

2. Izvori

niskofrekvencijskih (NF)

elektromagnetskih polјa

Ispitivanje intenziteta električnog i magnetnog polјa u cilјu procjene opšte izloženosti NF elektromagnetnim polјima Frekvencijski opseg

5 Hz do 400 kHz

BAS IEC 61786:2010 *

 

  • Emsije u vazduh i monitoring kvaliteta vazduha

 

R.b. Predmet ispitivanja Vrste ispitivanja Mjerni raspon Metode
LI 24.1 Emisije iz stacionarnih izvora,
3. Emisije u vazduh Određivanje masene koncentracije

Sumpor-dioksida (SO2)

(0 do 2500) ppm BAS ISO 7935:2000
4. Određivanje masene koncentracije azotnih oksida  (NO) (0 do 1000) ppm BAS EN 14792:2007
5. Određivanje masene koncentracije uglјen-monoksida  (CO)

 

(0 do 1000) ppm BAS EN 15058:2008
6. Određivanje volumnog udjela

kiseonika (O2)

 (0 do 25) % vol BAS EN 14789:2007
7. Određivanje uglјen-monoksida, uglјen-dioksida i kiseonika (CO2, CO, O2) (0 do 20) % vol BAS ISO 12039:2002
LI 24.2 Kvalitet vazduha
8. Monitoring kvaliteta vazduha Mjerenje koncentracije sumpor-dioksida (ЅO2) 0-376 ppb

0-1000 µg/m3

BAS EN 14212:2013

BAS EN 14212/Cor1:2015

9. Mjerenje koncentracije azotnih oksida (NO, NO2, NOH) 0-962 ppb

0-1200 µg/m3

BAS EN 14211:2013
10. Mjerenje koncentracije uglјen-monoksida (SO) 0-86 ppm

0-100 mg/m3

BAS EN 14626:2013
11. Mjerenje koncentracije ozona (O3) 0-250 ppb

0-500 µg/m3

 

BAS EN 14625:2013