Dodatna edukacija/seminar o opasnim hemikalijama, planirana 30.10.2020. godine, zbog pogoršanja trenutne epidemiološke situacije izazvane korona virusom, će se održati on-line/na daljinu pomoću odgovarajuće platforme.
U skladu sa članom 3 stav 3 Pravilnika o programu dodatne edukacije za savjetnika za hemikalije („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 69/18), edukacija ostvarena prema principu učenja na daljinu smatraće se kontinuiranom edukacijom.
Svi prijavljeni učesnici seminara će dobiti putem e-maila detaljna upustva o uključivanju u virtuelna predavanja.
Detaljan program seminara ćemo postaviti na našoj internet stranici www.institutzei.net ili dostavljen na zahtjev faksom.
Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona/faksa: 051/218-322 (Ljiljana Erić).
Svjesni pogoršanja epidemiološke situacije, nadamo se da ćete imati razumijevanja i prepoznati značaj ove edukacije i prihvatiti naš poziv na saradnju, srdačno Vas pozdravljamo.