ŠTA JE SINDROM BOLESNE ZGRADE?

Javna naučnoistraživačka ustanova Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka prepoznat je kao nacionalni lider u naučnoj i inženjerskoj stručnosti i sposobnosti u oblastima svoga djelovanja. Prioritetni ciljevi i misija Instituta su zaštita ljudskog zdravlja, zaštita na radu i zaštita životne sredine. Predani smo temeljnim vrijednostima nauke i struke prema najvišim standardima za održivu budućnost. JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske ima sve potrebne sertifikate i ovlaštenja za ispitivanja hemijskih, bioloških i fizičkih parametara životne i radne sredine, a time i ispitivanje sindroma bolesne zgrade.

Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organisation – WHO) je još 1987. prepoznala i definisala sindrom bolesne zgrade (Sick Building Syndrome – SBS), koji je direktno povezan sa kvalitetom unutrašnjeg vazduha (Indoor Air Quality – IAQ), a karakterističan je naročito za nove i renovirane zgrade. Zdravstveni problemi vezani za kvalitet unutrašnjeg vazduha – trenutni ili dugoročni, uzrokovani su primijenjenim građevinskim materijalima, unutrašnjom opremom, održavanjem i aktivnostima stanara.

Naše naučno i stručno djelovanje na polju ispitivanja uslova radne sredine ima za rezultat objektivno mjerljiva poboljšanja. S obzirom da je dužina boravka u kućama i stanovima uopšteno veća, posebno za radno neaktivno stanovništvo, veća je i potreba za njihovim boljim zdravstvenim uslovima. Najnovija naučna istraživanja pokazuju da savremeni urbani čovjek u zatvorenom prostoru provodi 70-90% ukupnog vremena, a dokazano je da vazduh u zatvorenim prostorijama može biti mnogostruko više zagađen nego spoljašnji. Izvještaji Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da danas u prosjeku najmanje 30% zgrada u svijetu ima nezdravu unutrašnju klimu. Koncentracije većine zagađivača u zatvorenom prostoru često su deset ili više puta veće nego u vanjskom vazduhu. Izloženost zagađenom vazduhu u zatvorenom prostoru drugi je najveći faktor rizika po zdravlje, odmah iza kombinacije nečiste vode i loših sanitarnih uslova. Zbog toga je i rizik za zdravlje veći izlaganjem zagađivačima u zatvorenom nego na otvorenom prostoru.

Niko nije imun na izloženost zagađivačima vazduha u dužem periodu, što u stambenim objektima i jeste slučaj. Uticaj štetnih materija u unutrašnjem vazduhu dovodi do raznih oboljenja, koje zajedno imenujemo kao sindrom bolesne zgrade. Naročito su ugrožene trudnice, djeca, starije osobe i hronični bolesnici, posebno oni koji pate od respiratornih ili kardiovaskularnih bolesti.

sbs-2

Pozivamo vas da pročitate integralni tekst koji smo vam pripremili s važnim informacijama o glavnim zagađivačima unutrašnjeg vazduha, koji dovode do pojave sindroma bolesne zgrade i s njim vezanih oboljenja, kako biste izgradili vlastitu svijest. Postoji mnogo načina kako biste se zaštitili i poboljšali kvalitet života u svom domu, čak i ako zdravstveni simptomi nisu sada vidljivi ili ih ne prepoznajete kao uzrokovane sindromom bolesne zgrade, koji danas izaziva veliku zabrinutost u svijetu.

Stručnjaci Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske će detaljnim pregledom i ispitivanjem svih pojedinačnih zagađivača dati argumentovanu procjenu stepena rizika u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, svjetskim i domaćim standardima i propisima, kako biste eliminisanjem uzroka spriječili zdravstvene probleme uzrokovane sindromom bolesne zgrade.

Obezbijedite sebi zdrav dom. Nemojte biti žrtva sindroma bolesne zgrade!