UZROČNICI I ZDRAVSTVENI RIZICI SINDROMA BOLESNE ZGRADE

Preduslov zdravog života je zdravo okruženje. Na osnovu ozbiljnih istraživanja i dobijenih rezultata, Svjetska zdravstvena organizacija je 1982. godine potvrdila postojanje sindroma bolesne zgrade (Sick building syndrome – SBS) što je naziv za skup simptoma i zdravstvenih smetnji koje se pojavljuju kod duže izloženosti i pri većim koncentracijama štetnih materija u unutrašnjosti zgrada. Pojam sindrom bolesne zgrade u medicinsku literaturu je uveden 1994. godine.

Unutrašnji vazduh može sadržavati mnogo polutanata, čiji su mogući izvori: građevinski materijali, namještaj, podne i zidne obloge, boje i lakovi, neadekvatno održavani klima uređaji, različita isparavanja, duvanski dim, loša ventilacija i td. Zagađen unutrašnji vazduh, u zavisnosti od koncentacije i dužine izloženosti, generalno nepovoljno utiče na respiratorni, kardiovaskularni, hematopoetski, imuni, nervni, skeletni i reproduktivni sistem. Najosjetljivija populacija su trudnice, djeca, starije osobe i hronični bolesnici.

Štetnosti u unutrašnjem vazduhu mogu biti biološke, hemijske ili fizičke, a uglavnom djeluju udruženo.