ISPITIVANjA USLOVA RADNE SREDINE za JZU „Institut za javno zdravstvo“, Banja Luka

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o zaštiti na radu i člana 15. i člana 24. Pravilnika o postupku i rokovima preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne sredine, izvršena su ispitivanja mikroklimatskih uslova (temperatura vazduha, relativna vlažnost vazduha i brzina strujanja vazduha), mjerenja intenziteta osvjetljenosti, mjerenja nivoa ukupne buke i mjerenja hemijskih štetnosti za ljetni period u radnim prostorijama preduzeća JZU „Institut za javno zdravstvo“, Banja Luka.