STUDIJA O PODRUČJIMA PODLOŽNIM EUTROFIKACIJI I OSJETLJIVIM NA NITRATE NA PODRUČJU FBIH

Osnovni cilj izrade studije jeste utvrđivanje osjetljivih i manje osjetljivih područja s obzirom na eutrofikaciju i opterećenost nitratima. Svrha izrade studije će biti u ostvarenju nadzora nad stanjem kvaliteta površinskih i podzemnih voda prema važećem Zakonu o vodama FBiH radi obezbjeđenja neškodljivog i nesmetanog korištenja voda. Kao rezlutanta izrade studije očekuje se zaštita područja za koje se utvrdi da su podložna eutrofikaciji odnosno osjetljiva na nitrate u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima FBiH.

U skladu sa članom 65. Zakona o vodama (“Službene novine FBiH“, broj 70/06) definisano je da su zaštićena područja i područja podložna eutrofikaciji odnosno područja osjetljiva na nitrate.

Studiju je finansirao Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.