Tag Archives: Бања Лука

ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука проводи обавезну додатну едукацију/семинар о опасним хемикалијама са радионицом за класификацију хемикалија. Додатна едукација/семинар се проводи у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 21/18), Законом о биоцидима („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09) и Правилником о програму додатне едукације за Савјетника […]

ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука проводи обавезну додатну едукацију/семинар о опасним хемикалијама. Додатна едукација/семинар се проводи у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 21/18), Законом о биоцидима („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09) и Правилником о програму додатне едукације за Савјетника за хемикалије („Службени гласник Републике Српске“, […]

Дана 08.11.2016. године, Уједињене нација за заштиту животне средине (UNEP) у Сарајеву, организовале су радионицу и практичну обуку за представљање софтвера за информационе системе базиране на индикаторима (Indicator Reporting Information System-IRIS) који ће се користити за успостављање Система за управљање информацијама о животној средини и за извјештавања према међународним конвенцијама у склопу UNEP/GEF пројекта „Развој […]