У лабораторији ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука завршена је тродневна обука изградње капацитета за лабораторијски мониторинг дуготрајних органских загађујућих материја, а у оквиру UNDP BiH и POPs пројекта.  Обука је организована у периоду 12-14. 02. 2024. у лабораторији ЈНУ Института за заштиту и екологију Републике Српске у Бањој Луци.Имплементација ове компоненте POPs пројекта има за циљ пружити подршку ЈНУ Институту за заштиту и екологију Републике Српске Бања Лука и Федералном заводу за агропедологију у:

  • стручној обуци особља,
  • идентификацији потребне опреме, те
  • надзору узорковања и анализе POPs-a.

До сада су успјешно завршене обуке узорковања земљишта, воде и квалитета ваздуха, а посљедњи циклус укључује узорковање емисија у ваздух за PCDD/F и PCB на димњаку.

Пројекат „Околински прихватљиво управљање постојаним органским загађујућим материјама POPs у индустријском сектору и сектору управљања опасним отпадом“ финансира Шведска амбасада у Сарајева, а проводи UNDP BiH.

Циљ POPs пројекта је смањивање ризика по здравље људи и животну средину, кроз превенцију настанка ненамјерно испуштених POPs (U-POPs), прелазак на хемикалије које не садрже POPs супстанце у индустрији и еколошки прихватљиво уништавање најмање 50 тона отпада који садржи POPs.